Get Adobe Flash player

Kontakt

MIDEX - TYRES GROUP
              Sp.z.o.o.

    22-174 Brzeźno 228

Telefony:

  • biuro: (82) 566-14-70
  • biuro: (82) 566-19-40
  • fax: (82) 566-14-33


e-m@il:Godziny pracy:

Biuro

  • pon.-pt.: 8:00-17:00
  • sob.: 8:00-14:00

Serwis

  • pon.-pt.: 8:00-16:00
  • sob.: 8:00-13:00

Siewnik uniwersalny pneumatyczny VEGA 8

 

< powrót

 

 

VEGA 8

 

VEGA 8 – to siewnik, który idealnie odpowiada celom nowoczesnego rolnictwa z maksymalną produktywnością przy minimalnych nakładach. Pod względem swojej konstrukcji i technicznych charakterystyk VEGA 8 jest niezawodny w pracy, prosty w zastosowaniu i zapewnia wysokojakościowy i precyzyjny siew ziarna technicznych kultur uprawnych według tradycyjnych i oszczędnych agrotechnologii.

 

Siewnik uniwersalny pneumatyczny VEGA 8 przeznaczony jest dla punktowego, co do metody i dokładnego, co do norm wysiewu kalibrowanych nasion kukurydzy, słonecznika, kleszczowiny, sorgo, soi, jak również nasion paszowych bobowatych, fasoli, łubinu z jednoczesnym, odrębnym od nasion wniesieniem granulowanych nawozów i przygniataniem gleby w rzędach. Także możliwy jest wysiew nie kalibrowanych nasion, lecz w takim przypadku precyzja bezpośrednio zależeć będzie od wielkości rozmiarów i stopnia uszkodzenia materiału siewnego.

 

Siewnik VEGA 8 zabezpiecza siew z zaplanowaną intensywnością bez zastosowania pracy ręcznej przy formowaniu niezbędnego odstępu między roślinami.

 

Każdy znacznik sterowany jest niezależnie i ma odrębny siłownik hydrauliczny.

 

Siewnik jest półprzyczepny, do jego kompletu wchodzi urządzenie transportowe, co pozwala przemieszczać siewnik drogami użytku publicznego bez zastosowania dodatkowych środków transportu.

 

Siewnik jest wyposażony w odśrodkowy wentylator z napędem od wału odbioru mocy ciągnika 540 obr./min.

 

Dla stworzenia jednakowego rozrzedzenia we wszystkich aparatach wysiewających, w konstrukcji siewnika zastosowana jest rura 60×60 mm, wykonująca rolę odbieralnika. Dla zagwarantowania utrzymania na otworach tarcz wysiewających ciężkich nasion kultur strączkowych (soji itp.), wentylator siewnika jest wyposażony w dodatkowy przewód powietrzny.

 

Dla regulacji rozrzedzenia powietrznego strumienia na wentylatorze umieszczona jest zasuwa.

 

Konstrukcja sekcji wysiewającej wykonana jest z wysokim rozmieszczeniem aparatu wysiewającego (tak zwana sekcja Tru-Wi), który umocowany jest na szkielecie nośnym sekcji. Takie rozwiązanie konstrukcji pozwoliło całkowicie usunąć wpływ różnych obciążeń z obudowy aparatu wysiewającego i tym samym wykluczyć możliwość jego uszkodzeń. Śrubowa regulacja zanurzania sekcji siewnej zmniejsza nakłady pracy przy nastawianiu.

 

Do podstawowego kompletu sekcji wysiewającej wchodzi falista tnąca tarcza i stożkowaty wałek do wałeczkowania.

 

Funkcją tarczy tnącej jest rozcinanie gleby z przodu dwutarczowej redliczki na suchych i twardych glebach przy niedostatku wilgoci w jej warstwach górnych.

 

Funkcja kół ugniatających – przygniatanie nasion do siewnego łoża, uszczelnianie gleby, co sprzyja bardziej wczesnemu i jednoczesnemu kiełkowaniu nasion oraz zwiększeniu plonów.

 

Dla pracy na nie uprawionej glebie sekcja siewna wyposażona jest w specjalną falistą tarczę, która rozcina glebę dla późniejszego formowania siewnego łoża. Przy wejściu w glebę fale na tarczę znajdują się prostopadle do powierzchni gruntu, co maksymalnie zwiększa zdolność tnącą przy minimalnym niezbędnym nacisku. Przy wyjściu z gleby fale na tarczy znajdują się równolegle do powierzchni, co zapobiega przylepianiu się wilgotnej gleby. Falista tarcza ma lepszą zdolność rozwarstwiania gruntu z minimalnym wysiłkiem przy wciskaniu resztek pożniwnych w ziemię przy prędkości od 3,0 do 10,0 km/godz. Dzięki takiej konstrukcji tarczy bezpośrednio przed sekcją siewną tworzy się pas spulchnionego gruntu.

 

Urządzenie do wysiewu nawozu dodane jest w postaci opcji, która składa się z nawozowych aparatów wysiewających, nawozowych redlic, reduktorów i napędu. Konstrukcja siewnika pozwala, w razie konieczności, wygodnie i szybko zdejmować i instalować urządzenie.

 

Ilość nasion, które przedostaną się ze skrzyni do komory wysiewającej, regulowana jest zasuwą. Grzebieniasty odrzutnik zbędnych nasion zabezpiecza dokładny jednorodno zbożowy siew. Na wysiewającej tarczy ustawiony jest przetrząsacz, który przeciwdziała zlepianiu się i zawisaniu nasion w komorze aparatu wysiewającego.

 

Dla szybkiego wydalania nasion z komory aparatu wysiewającego przewidziany jest luk rozładowczy.

 

Łańcuchowy mechanizm zmiany przekładni nasiennych aparatów wysiewających posiada 15 relacji transmisji

 

Mechanizm koła zębatego zmiany transmisji na aparatach wysiewających nawozy posiada 12 relacji transmisji.

 

Charakterystyczną właściwością siewnika jest to, że siew następuje praktycznie w strefie kół podporowych sekcji wysiewającej, w ten sposób nierówności gleby całkowicie przestają wpływać na głębokość wysiewu nasion.

 

Obecność okienka obserwacyjnego pozwala na prowadzenie w procesie nastawiania wizualnej kontroli jakości pracy aparatu wysiewającego.

 

Teleskopowa konstrukcja śnicy pozwala zmniejszyć gabaryty siewnika przy transportowaniu.

 

Typ maszyny   półprzyczepna
Szerokość robocza m 5,6
Ilość rzędów szt. 8
Szerokość międzyrzędzi mm 700
Robocza prędkość km/godz. 3-10
Wydajność ha/godz. 2-5,04
Pojemność skrzyni, (sumaryczna) dm3  
– dla nasion   200
– dla nawozów   192
Normy wysiewu    
– dla nasion szt./p.m. 2-43
– dla nawozów kg/ha 50-250
Głębokość zalegania nasion mm 40-100
Gabaryty w położeniu roboczym mm 2400х8770х1700
Gabaryty в w położeniu transportowym mm 8770х2400х3400
Masa kg 2980
Można agregować z ciągnikami o mocy koni mech. (sił pociąg.) od 80 (1,4) do 120 (2,0)

 

 

< powrót