Get Adobe Flash player

Kontakt

MIDEX - TYRES GROUP
              Sp.z.o.o.

    22-174 Brzeźno 228

Telefony:

  • biuro: (82) 566-14-70
  • biuro: (82) 566-19-40
  • fax: (82) 566-14-33


e-m@il:Godziny pracy:

Biuro

  • pon.-pt.: 8:00-17:00
  • sob.: 8:00-14:00

Serwis

  • pon.-pt.: 8:00-16:00
  • sob.: 8:00-13:00

Siewnik nasienno-nawozowy ugniatający ASTRA SZP 3,6B

 

< powrót

 

ASTRA SZP 3,6B

 

Zbożowo-nawozowy ugniatający siewnik ASTRA SZP 3,6B przeznaczony jest dla rzędowego wysiewu nasion zbożowych, kultur nasienno-motylkowych z jednoczesnym wniesieniem w zasiewane rzędy nawozów granulowanych.

 

W podstawie konstrukcji siewnika leży zasada modułów. Moduły w układzie szeregowym łączą się między sobą w agregaty siewne za pomocą specjalnych urządzeń

 

Siewnik produkowany jest z dwutarczowymi redlicami na 4-ch kołach podporowo-jezdnych.

 

Na specjalne zamówienie do kompletu wchodzą rolki utłaczające do ugniatania gruntu.

 

Na siewniku zainstalowany jest wał przystawki ze sprzęgłami wyprzedzeniowymi i odłącznikiem. Obecność sprzęgieł wyprzedzeniowych pozwala przekazywać obroty na wał od dwóch skrajnych sekcji wałków utłaczających lub od obu kół napędowych siewnika. Odłącznik służy dla wyłączenia mechanizmu przekładni w położeniu transportowym.

 

Wałki tarczowe dla ugniatania skomponowane są w cztery sekcje. Sekcje z pomocą widełek przyłączone są przegubowo do ramy siewnika. Takie podłączenie sekcji wałków do ramy daje możliwość wałkom kopiować ukształtowanie powierzchni pola.

 

Skrajne sekcje wałków służą dla napędu wałów aparatów wysiewających.

 

Ugniatanie gleby w rzędach prowadzi się w celu stworzenia styku między wysianymi nasionami a wilgotną glebą na dnie bruzd, co zabezpiecza kapilarne wznoszenie się wilgoci w gęstych partiach gruntu, co stwarza przychylne warunki dla bardziej wczesnego i jednoczesnego kiełkowania nasion przy siewie w suchych regionach, i regionach narażonych na erozję gleby wywołaną przez wiatr.

 

Wymiana gazów następuje dzięki otwartym strefom, co sprzyja nie tylko bardziej wczesnemu kiełkowaniu nasion, lecz również niszczeniu chwastów w nie ubitych małych kopcach.

 

Szerokość robocza m 3,6
Ilość rzędów szt. 24
Szerokość międzyrzędzi cm 15
Normy wysiewu: kg/ha  
– dla nasion   5-400
– dla nawozów   25-200
Głębokość zalegania redlic tarczowych mm 40-80
Robocza prędkość km/godz. 9-12
Wydajność ha/godz 3,2-4,3
Pojemność skrzyni: dm3  
– dla nasion   453
– dla nawozów   212
Gabaryty mm 3985х3710х1755
Masa kg 1535±46
Można agregować z ciągnikami o mocy koni mech. do 85

 

 

< powrót