Get Adobe Flash player

Kontakt

MIDEX - TYRES GROUP
              Sp.z.o.o.

    22-174 Brzeźno 228

Telefony:

  • biuro: (82) 566-14-70
  • biuro: (82) 566-19-40
  • fax: (82) 566-14-33


e-m@il:Godziny pracy:

Biuro

  • pon.-pt.: 8:00-17:00
  • sob.: 8:00-14:00

Serwis

  • pon.-pt.: 8:00-16:00
  • sob.: 8:00-13:00

Pneumatyczny siewnik-kultywator SIRIUS 10

 

< powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRIUS 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumatyczny siewnik-kultywator SIRIUS 10 przeznaczony jest dla siewu przy zerowej i minimalnej technologii rolnej.

 

SIRIUS 10 używany jest do wysiewu nasion zbożowych (pszenica, żyto, jęczmień, owies), średnio i drobnonasiennych motylkowych (groch, fasola, soja, soczewica, boby, rangi, ciecierzyca (groch włoski), łubin) i innych kultur, bliskich do zbożowych, pod względem rozmiarów nasion i norm wysiewu (gryka, proso, sorgo i inne), jak również sypkich nasion traw (lucerna, koniczyna, timofiejewka (timothy), rzepak) z jednoczesną wniesieniem do zasiewanych rzędów nawozów i wałowaniem gleby.

 

Urządzenie z organami roboczymi, które wprowadzają nasiona i nawozy w glebę, można wykorzystać (po odłączeniu wózka ze skrzynią pneumatyczną) jak wysoko wydajny kultywator ciągłej uprawy gleby z głębokością kultywacji sięgającą do 20 cm i wydajnością 10 ha/godzinę.

 

W siewniku SIRIUS 10 zastosowany jest pneumatyczny system przemieszczania "W", tzn. oddzielne podawanie nasion i nawozów na całej drodze od dozujących szpul do organów roboczych.

 

 

CHARAKTERYSTYKI TECHNOLOGICZNE

Stosowane agrotechnologie   minimalna i zerowa uprawa gleby
Wysiewane kultury   rośliny zbożowe, drobno i średnio nasienne ziarno strączkowe i sypkie nasiona traw
Wskazana wysokość rżyska nie powinna przekraczać   15 сm
Przygotowanie pola do siewu w kompleksie:    
przy siewie od razu po sprzątnięciu kultur zbożowych   kombajny powinny być wyposażone w drobiarki, rozcinające resztki roślinne na części o rozmiarze nie więcej niż 10 cm
przy siewie od razu po sprzęcie kukurydzy i słonecznika   przed siewem trzeba przeprowadzić wcześniejszą obróbkę pola narzędziem talerzowym z rozdrobnieniem resztek roślinnych wschodów osypanego ziarna zbóż i chwastów do rozmiaru nie więcej niż 10 cm
przy siewie na polu zachwaszczonym, mającym dużą czasową przerwę między żniwami a siewem   przed siewem trzeba wykonać uprzednią obróbkę pola narzędziem talerzowym z rozkruszeniem resztek roślinnych, wschodów osypanego ziarna zbóż i chwastów o rozmiarze nie większym niż 10 cm
wilgotność gleby nie powinna przekraczać;   25%

 

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem pracy trzeba wysuszyć układ hydrauliczny i dozatory, przewiewając go na biegu jałowym strumieniem powietrza przy pracującym wentylatorze.

UWAGA! W deszczową pogodę lub przy mgle zabrania się pracować celem wykluczenia zatykania się układu pneumatycznego i dozatorów zwilgotniałym zbożem i nawozami.

 

Do kompletu siewnika mogą wchodzić organy robocze czterech typów:

– szeregowego siewu z szerokością rzędu 20 mm;
– zęby dla siewu rzędowego z szerokością rzędu 57 mm;
– redlica o kształcie litery t dla siewu wstęgowego z szerokością wstęgi 100 mm;
– zęby o szerokości 305 mm dla siewu wstęgowego z szerokością wstęgi 100 mm, które także można wykorzystać dla zwartej kultywacji.

 

Organy robocze są ustawione na półokrągłych stojakach z mechanizmami sprężynowymi, chroniącymi organy robocze od uszkodzeń przy najeździe na przeszkodę. Rozmieszczenie organów roboczych na ramie siewnika w sześć rzędów zgodnie z kierunkiem ruchu z międzyrzędziem 254 mm zabezpiecza wysoką drożność siewnika na polach, zanieczyszczonych rozdrobnionymi pożniwnymi resztkami i chwastami.

 

Rama siewnika, składająca się z trzech części, – środkowej i dwóch skrzydeł, zapewnia podłużne i poprzeczne kopiowanie gleby z kątem przystosowania skrzydeł 12°.

 

Na przyczepie pneumatycznej siewnika ustanowiono skrzynię dla nasion o pojemności 5250 l i skrzynię dla nawozów o pojemności 3480 l. Ogólna pojemność skrzyń – 8700 l. Zwiększona pojemność skrzyń znacznie skraca czas na załadowanie w napięte czasowo terminy siewu. Przyczepa pneumatyczna siewnika wyposażona jest w mechanizm napędu aparatów wysiewających i rozdzielenia napędu, co pozwala drogą prostego przestawienia zmiennych zębatek płynnie zmieniać normę wysiewu
– nasion od 0,7 do 400 kg/ha;
– nawozów od 25 do 200 kg/ha.

 

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Moc środka energetycznego*    
– przy pracy z zębami dla zwartej kultywacji 30 l.s. na 1 metr szerokości roboczej
– przy pracy z innymi zębami do 25 l.s. na 1 metr szerokości roboczej
Wydajność w ciągu 1 godziny podstawowego czasu (rozliczeniowa) ha/god. 10
Robocza prędkość (w zależności od stosowanych roboczych organów i głębokości siewu) km/godz. оd 8 dо 10
Prędkość transportowa km/godz. 20
Szerokość robocza m 10
Ilość rzędów roboczych organów w długości skoku szt. 6
Odległość między rzędami organów roboczych w długości ruchu mm 920
Ilość roboczych organów szt. 40
Szerokość międzyrzędzia mm 254
Głębokość zalegania nasion mm 30…80
Głębokość zalegania nawozów mm 30…80
Głębokość kultywowania mm 120…200
Norma wysiewu nasion kg/ha 0,7 … 400
Norma wysiewu nawozów kg/ha 25…200
Pojemność skrzyni nasiennej l 5250
Pojemność skrzyni nawozowej l 3480
Gabaryty w roboczym położeniu
(długość x szerokość x wysokość), bez obliczenia wylotu markera
mm 13800х10500х4000
Gabaryty w położeniu transportowym
(długość x szerokość x wysokość)
mm 14000х6200х4220

 

Dodatkowe warunki
* SIRIUS 10 można agregować z ciągnikami: К 744-02, К 744-03, "Беларус 3022-ДВ" lub ciągnikami importowymi.
** Układ hydrauliczny ciągnika powinien mieć trzy pary wylotów dla podłączenia układu hydraulicznego agregatu.

 

Układ wysiewający składa się z:
– wentylatora z napędem od autonomicznego silnika spalinowego o mocy 24 koni mech.;
– dwóch bloków szpulowych aparatów wysiewających;
– trakcji pneumatycznej, nasieniowodów i poziomych głowic rozdzielczych.

 

Siewnik może być wyposażony w wentylator z napędem od silnika hydraulicznego lub wentylatorem z napędem od autonomicznego silnika spalinowego, który zabezpiecza 5000 obrotów/min i wyklucza zależność częstotliwości obrotu wentylatora i, odpowiednio, ciśnienia strumienia powietrza i jakość siewu od funkcjonowania układu hydraulicznego ciągnika.

 

Ustanowione na siewniku regulowane szpulowe aparaty wysiewające pozwalają wykonywać równomierny wysiew różnych, co do rozmiarów i norm wysiewu nasion traw, drobnonasiennych (rzepak, mak) kultur zbożowych, motylkowych i strączkowych. Poziome głowice rozdzielcze, w odróżnieniu od pionowych, nie wymagają dużej mocy strumienia powietrza dla przemieszczania materiału siewnego i nawozów.

 

Pozwala to na wykonywanie odrębnego wysiewu nasion i nawozów oddzielnymi przewodami dla nasion i nawozów, co wyklucza ich zatykanie i pozwala na wysiewanie nasion bez nawozów, jak również wprowadzenie nawozów od minimalnej, startowej do pełnej ich dawki.

 

Załadowanie skrzyń dla nasion i nawozów odbywa się z pomocą hydraulicznego podajnikowego programu ładującego. Czas pełnego załadowania skrzyń – 45-60 minut, w zależności od sposobu podawania nasion do skrzyni odbiorczej podajnikowego programu ładującego. Siewnik-kultywator SIRIUS 10 hydrauliczny, wyposażony w hydrauliczne znaczniki. Sterowanie procesem technologicznym siewu i kultywacji prowadzone jest przez operatora z kabiny ciągnika.

 

Mechanizm dostosowania pozwala płynnie zmieniać głębokość uprawy od 3 do 20 cm.

 

Siewnik jest mobilny. Dla umożliwienia jego transportowania na miejscu wykorzystania za pośrednictwem hydraulicznego systemu odbywa się nie pracochłonne przestawienie w położenie transportowe i z powrotem. Siewnik po nieskomplikowanym przystosowaniu (odłączeniu siewnej przyczepy pneumatycznej) może być wykorzystany jako wysokowydajny (do 10 ha/godz.) kultywator do zwartej uprawy z głębokością kultywacji do 20 cm.

 

Dla przytaczania gleby w zasianych rzędach do kompletu siewnika wchodzą trzy typy wałków ugniatających:
– stożkowate metalowe dla siewu rzędowego;
– równe z oponami gumowymi dla siewu rzędowego;
– kolcowo-ostrogowe dla siewu wstęgowego.

 

Wałki ugniatające zmontowane są w ośmiu sekcjach. Sekcje przy pomocy widlastych uchwytów przegubowo zawieszone są na ramie kultywatora. Połączenie przegubowe pozwala walkom kopiować teren pola. Dla kultywacji siewnik zaopatrzony jest w brony sprężynowe, zapewniające należyte wyrównywanie gruntu.

 

 

< powrót